Brainstorming & conceptontwikkeling

Brainstorming

Nieuwe ideeën of innovatiekracht nodig? Houd een brainstromsessie! De uitdaging ligt niet zozeer in het ontwikkelen van nieuwe ideeën, maar vaak in het loslaten van de huidige ideeën of werkwijze. Je wilt voor je diensten een nieuw product bedenken of bent zoekende naar een beter productieproces om een voorsprong te nemen op je concurrenten? In alle gevallen zijn daar nieuwe ideeën voor nodig. Het kan zijn dat deze nieuwe ideeën zich vanzelf aandienen op onverwachte momenten, maar is dit ook het beste idee? Ervaring leert dat dit niet altijd het geval is, en wat dan? Voor de meesten onder ons is het lastig om ‘zomaar’ nieuwe ideeën te bedenken. Gelukkig kan een goed opgezette brainstormsessie door High Tech Alliance je daarbij helpen.

Tijdens een brainstormsessie lanceert een groep personen, spontaan en zonder kritiek van andere, een groot aantal ideeën. Veel van deze ideeën worden na evaluatie verworpen, maar er zitten vaak goede ideeën of combinaties van ideeën tussen, waar normaliter niet aan gedacht zou worden. Samen met de creatieve technici van High Tech Alliance ontstaan er verrassende ideeën.

Na de brainstromsessie verzamelen we de informatie en beoordelen we deze op haalbaarheid en rangschikken we deze in een morfologisch overzicht. Dit overzicht bespreken we vervolgens met de klant. Mocht je meer op zoek zijn naar consultancy of een snelle check? Ook daarvoor ben je bij High Tech Alliance aan het goede adres.

Conceptontwikkeling

Tijdens gesprekken en de brainstormsessie zijn veel ideeën verzameld, sommige bruikbaar andere weer niet. Het is vervolgens de kunst om met behulp van de opgestelde beoordelingscriteria het meest haalbare en realistisch idee te selecteren. In deze fase geven we verdere invulling aan het gekozen idee en werken we deze uit tot een realistisch product of machineconcept. De top drie beste ideeën onderzoeken we verder en en maken hiervan eenvoudige ontwerptekeningen.

In de conceptontwikkelingsfase zetten onze engineers creatieve ideeën om naar een praktische en haalbaar product of machineconcept. Het doel van een conceptontwikkeling is om zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve inschatting te maken van de te verwachten investering in een nieuwe machine, productkosten, marktacceptatie, ontwerpkaders, ontwerptijd en ontwerpkosten. Als in deze fase blijkt dat de businesscase positief is, dat wil zeggen technisch en financieel haalbaar, dan is het tijd voor de volgende stap: het uitwerken van het concept, ook wel pre-engineering genoemd.

Het is van groot belang om voldoende aandacht te besteden aan deze fase van het project, het uiteindelijk gekozen concept vormt het fundament voor het project. Eveneens biedt het ons de mogelijkheid om de alternatieven in kaart te brengen. Het allerbelangrijkste: deze fase is bepalend of de voorgenomen innovatie bedrijfseconomisch verantwoord is.

De beste innovaties ontstaan waar creatieve ideeën samenkomen, met een perfecte uitvoering en een sterk business model.

Transformeer jouw probleemstelling


High Tech Alliance helpt graag jouw probleemstelling om te zetten naar een efficiënte oplossing. Neem gerust contact met ons op!