Consultancy & Innovatiecheck

High Tech Alliance beperkt zich niet alleen tot de realisatie van technische oplossingen, maar gaat veel verder dan de techniek, dat begint al ver vóór het ontwerp. Al in de voorbereidende fase maakt de klant kennis met de diensten en integrale aanpak van High Tech Alliance. Samen gaan we waar nodig diep de processen in: we analyseren de kansen, toetsen jouw wensen en vergelijken de mogelijkheden. Doordat we buiten de dagelijkse operatie staan, zijn we in staat het probleem vanaf een afstand te bekijken en komen zo tot nieuwe inzichten en mogelijkheden die we vertalen naar efficiënte oplossingen.

De eerste stap in het proces is het analyseren en in kaart brengen van de huidige processen. Welke rendements-, kwaliteits-, milieu- of snelheidsverbeteringen zijn er te behalen? Waar zitten problemen en knelpunten? High Tech Alliance voorziet de klant van advies en ondersteuning bij innovatietrajecten voor de realisatie van nieuwe producten en productieprocessen.

Innovatiecheck

Naast consultancy biedt High Tech Alliance een innovatiecheck. Dit is een procedure die we samen met de klant doorlopen. Met deze werkwijze achterhalen we of en waar winst te behalen is binnen het productieproces of met een product. Wanneer daar interessante onderwerpen uit voort komen, stellen we een business case op. Zo weet je als klant heel vroeg in het innovatietraject, wat de kosten zijn, wat het oplevert en wat de terugverdientijd van de investering is. In deze voorbereidende fase ondersteund High Tech Alliance met het opstellen van een business case.

De business case

Steeds vaker vraagt een klant ons om een business case op te stellen. Een business case is belangrijk bij de onderbouwing van de investeringsbeslissing. Hiermee wordt inzicht verkregen in de kosten, opbrengsten, haalbaarheid, complexiteit en risico’s van de voorgenomen innovatie. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk beeld wordt geschetst van de waarde van de beoogde technische oplossing.

We starten hierbij met het analyseren van het vraagstuk om zo een helder beeld te krijgen van het doel, mogelijkheden, kansen en beperkingen. Daarna werken we de verzamelde informatie verder uit en maken deze geschikt voor een duidelijke communicatie met de klant. Om ervoor te zorgen dat de kosten beperkt blijven, zorgen we ervoor dat een dergelijke business case niet te veel tijd in beslag neemt.