Concentrische Precisie Gripper

Wat was de uitdaging voor High Tech Alliance?

Deze Concentrische Precisie Gripper maakt deel uit van een groter project, maar wordt vanwege de complexiteit beschouwd als een project op zichzelf. De speciale precisie gripper is ontwikkeld om zéér nauwkeurig concentrisch dunwandige buis producten op te nemen, waarna hierop bewerkingen kunnen plaatsvinden.

Het toegepaste gripper principe zorgt voor een stabiele product inklemming, waarna het product met hoge precisie bewerkt kan worden. Dé grote uitdaging tijdens de ontwikkeling en engineering was het gripper principe. Hiervoor is diepgaande kennis noodzakelijk van de mechanica, sterkteleer en constructieprincipes. Een tweede uitdaging was om een betaalbare gripper te ontwikkelen, met behoud van de gevraagde hoge nauwkeurigheid.

Dit is gerealiseerd door gebruik te maken van machineonderdelen met een gemiddelde nauwkeurigheid en welke goed maakbaar zijn voor een acceptabel prijsniveau. Om de gevraagde hoge gripper nauwkeurigheid te behalen is een speciaal gripper afsteltool ontwikkeld.

Wat was de rol van High Tech Alliance?

High Tech Alliance heeft dit project gerealiseerd vanaf het concept tot en met de realisatie. Het inbedrijfstellen is opgenomen in het alles omvattende project.

Hoe verliep het project?

Vanwege de complexiteit van deze gripper is het project helaas niet afgerond binnen de afgesproken levertijd. Door tijdige communicatie hierover en een begripvolle klant hebben wij dit toch naar tevredenheid kunnen oplossen.

De toegevoegde waarde van High Tech Alliance

Belangrijkste toegevoegde waarde van High Tech Alliance bij de ontwikkeling van deze gripper zijn onze technici. De technici van High Tech Alliance beschikken over veel en diepgaande kennis op het gebied van mechanica en constructieprincipes. Zonder deze specifieke kennis was dit resultaat niet mogelijk geweest.

Het resultaat van de samenwerking

Het eindresultaat mag er zijn! Concentrische Precisie Gripper welke voldoet aan de gestelde nauwkeurigheidseisen en tegen een acceptabele kostenniveau.

Benieuwd wat High Tech Alliance voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op en leg uw probleem voor. Wij kijken graag samen met u om ook uw productieproces te verbeteren.

Deel jouw uitdaging