De zandfilterrobot

Wat was de uitdaging voor High Tech Alliance?

De huidige manier van schoonmaken van een langzaamzandfilter bij de productie van drinkwater is handmatig en hierbij moet het filter uit bedrijf worden genomen. Daarnaast neemt door de aanwezigheid van mensen, het risico op besmetting toe. De door High Tech Alliance ontwikkelde zandfilterrobot is in staat om de bovenste laag van het filterbed van een langzaamzandfilter schoon te maken, zonder dat het zandfilter buitenbedrijf gesteld hoeft te worden, minimale invloed van mensen op het proces én met behoud van bacteriën die een belangrijke zuiverende werking hebben.

Behalve dat het filter niet buitenbedrijf gesteld hoeft te worden, waardoor het zuiveringsproces continueert, is er in het vervolg ook geen mensenwerk meer nodig. Daarnaast wordt bij toepassing van de zandfilterrobot, de filtercapaciteit en dus de drinkwaterproductie maar liefst verdubbeld.

Wat was de rol van High Tech Alliance?
De rol van High Tech Alliance in het project is:

Het vooronderzoek: het onderzoeken van de natuurlijke werking van het langzaamzandfilter. Voordat we starten met een conceptoplossing is het belangrijk te weten wat er zich precies afspeelt tijdens dit proces in de toplaag van het langzaamzandfilter. High Tech Alliance heeft in samenwerking met Dunea, diverse onderzoeken en testen uitgevoerd om de precieze werking van het langzaamzandfilter “boven water” te krijgen.

De Conceptontwikkeling: met behulp van de verzamelde informatie en de resultaten uit meerdere brainstormsessie en onderzoeken heeft High Tech Alliance meerdere realistisch oplossingsrichting uitgewerkt. Op basis van de opgestelde functionele criteria is het meest optimale concept gekozen om verder uit te werken.

  • Testopstellingen van deelfuncties
  • Ontwikkeling en engineering van eenvoudig prototype
  • Testen van eenvoudig prototype

Hoe verliep het project?

Innovatie op dit niveau en deze complexiteit resulteert in een lang en zorgvuldig traject. De oplossing is een autonoom werkend onderwater robotica-systeem welk wordt ingezet in het productieproces van drinkwater. Omdat het ons drinkwater betreft worden hier hoge eisen aangesteld. Deze eisen hebben direct invloed op de technische eisen van het robotica-systeem. Gedurende het innovatietraject kwamen er her en der nog wat “duveltjes uit een doosje”, waardoor het oorspronkelijke projectplan bijgesteld moest worden. Dunea begrijpt heel goed wat innovatie is en dat is prettig te ervaren.

De toegevoegde waarde van High Tech Alliance

High Tech Alliance wordt vaak geprezen om haar out of the box denkwijze. Wij zijn instaat om buiten de gebaande paden te denken en daardoor met verrassende oplossingen te komen om een probleem op te lossen. Daarnaast zijn we sterk in de ontwikkeling van de systemen en de realisatie ervan. Compleet met besturing en service. Het systeem moet tenslotte operationeel blijven.

Het resultaat van de samenwerking

De uitgevoerde testen die zijn gedaan met het prototype van het Robotica-systeem zijn geslaagd en de resultaten zijn boven verwachting. Verdere doorontwikkeling van deze innovatie is nu aan de orde, zodat deze mooie innovatie beschikbaar komt voor andere drinkwaterbedrijven in binnen-en buitenland.

Dankzij deze zandfilterrobot kan de filtratiesnelheid aanzienlijk worden verhoogd. Daar waar het water nu in het bestaande proces met 25/30 cm per uur door het zandfilter gaat, kan het met de inzet van deze robot worden verhoogd naar 50/60 cm per uur. Dit is een verdubbeling van de capaciteit met nagenoeg gelijkblijvende investeringen. Een ROI (Return On Investment) om van te dromen. Dit levert de klant meer dan de gewenste extra capaciteit op!

ROBOTICA: ONDERDEEL VAN DE TOTALE AUTOMATISERINGSOPLOSSING

Automatisering en robotica zijn overal aanwezig. Dit maakt robotica een onderdeel van het totale automatiseringsproces. De experts van High Tech Alliance zorgen voor een perfecte integratie van (autonome) robotica met de processen van onze klanten, met als resultaat één totaaloplossing.

Bekijk hier twee video's en foto's van de zandfilter:

Foto Schmutzpoetser-2

Benieuwd wat High Tech Alliance voor u kan betekenen?

Heeft u ook een vraagstuk liggen? Neem gerust contact met ons op en leg uw probleem voor. Wij kijken graag met u mee.

image008

Deel jouw uitdaging