ATEX- zone en CE- markering

Bij High Tech Alliance staat veiligheid voorop. De machinebouw heeft sinds 1995 te maken met verplichte CE-machinerichtlijnen. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat machines binnen de EU voldoen aan de gestelde regels van veiligheid en gezondheid voor o.a. operators en maintenance engineers. Meer weten over alle specialiteiten van High Tech Alliance?

ATEX duidt situaties aan waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar is. Ieder bedrijf en organisatie die werkzaam is in een explosiegevaarlijke omgeving dient maatregelen te treffen, zodat werknemers werkzaamheden op een veilige manier uit kunnen voeren.

CE-markering

CE staat voor Conformité Européenne. Een machine kan zowel binnen als buiten de EU gekocht worden. Iedere machine die na 1995 binnen de EU in de handel is gebracht of in bedrijf is genomen, moet voldoen aan CE-machinerichtlijnen en voorzien zijn van een CE-markering. Buiten de EU gaan machineleveranciers hier met regelmaat lichtzinnig mee om, bijvoorbeeld in China. Bij eventuele ongevallen met dergelijke machines ben jij als eindgebruiker aansprakelijk. Het is daarom van essentieel belang om hier zorgvuldig mee om te gaan.

ATEX

De afkorting ATEX is afkomstig van het Franse ATmosphere EXplosible en duidt op de Europese richtlijnen betreft explosieveiligheid. Het geeft de kans op explosiegevaar aan. Als een machine of installatie in een ATEX-zone staat, dient de machine zowel aan de CE-machinerichtlijn als de ATEX-richtlijn te voldoen. ATEX kan betrekking hebben op:

  • ATEX mechanisch: door middel van een ontstekingsanalyse wordt gekeken of het mechanisch deel van een machine of installatie een ontstekingsbron kan vormen.
  • ATEX elektrisch: door middel van een ontstekingsanalyse wordt gekeken of het elektrisch deel van een machine of installatie een ontstekingsbron kan vormen.
  • ATEX stof of gas: door middel van een analyse wordt gekeken naar de mate van risico op stof en gasexplosiegevaar.

ATEX 114

De ATEX-richtlijn 114 (2014/34/EU en voorheen ATEX 95) bepaalt wat de normen zijn waar apparatuur en producten aan moeten voldoen wanneer deze gebruikt worden in een explosiegevaarlijke omgeving. Deze richtlijn is vooral van toepassing op fabrikanten.

ATEX 153

De ATEX-richtlijn 153 (1999/92/EG en voorheen ATEX 137) beschrijft de veiligheidseisen die werkgevers of eigenaren van ATEX-installaties verplicht moeten uitvoeren zodat medewerkers veilig en gezond kunnen werken in omgevingen met explosiegevaar.

Contact met ons op nemen?

High Tech Alliance is zowel op de hoogte van de CE-Machinerichtlijn als de ATEX-regelgeving. Indien er vragen zijn met betrekking tot deze onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op.