Ontwerpsimulaties en Analyses

Om een proces- of ontwerpprobleem te analyseren of in kaart te brengen, maakt High Tech Alliance gebruik van simulaties, analysis en berekeningen. Onder simulatie verstaan we het representeren van de werkelijkheid. Tijdens een analyse ontleden en onderzoeken we een probleem in delen. Dat is een van onze vele specialiteiten.

Wat levert simulatie op?

Met een simulatie verhogen we de kwaliteit van het product of machine en worden de kosten verlaagd. Aan de hand van simulaties krijgen we inzicht in het product of samenstelling van onderdelen hoe het zich gedraagt onder bepaalde omstandigheden. Aan de hand van deze resultaten kunnen onze specialisten betere technische en functionele beslissingen nemen. Vervolgens gaan zij aan de slag met het voorspellen en verbeteren van de productprestaties, functionaliteit en betrouwbaarheid.

Daarnaast zijn we in staat productiekosten te reduceren en minimaliseren we de kans op ontwerpfouten. Door middel van simulatie is het mogelijk de workflow van het gehele project te versnellen en zo tijd en geld te besparen. Hoe eerder de simulatie kan worden uitgevoerd, hoe beter. De kans op problemen achteraf is dan aanzienlijk kleiner.

FEM-analyse

Een FEM analyse (Finite Element Method) is een sterkteberekening. Hiermee is te voorspellen hoe een product, machineonderdeel of een samenstelling van onderdelen zich gedraagt onder de invloed van krachten of externe factoren. In plaats van prototyping, testen we met simulatiesoftware of een ontwerp voldoet aan de gestelde eisen. Het is raadzaam om al vroeg in het ontwikkelproces te berekenen hoe machineonderdelen zich gaan gedragen. Hierdoor ondervangen we problemen en is er tijdig de mogelijkheid om te optimaliseren. Een goede FEM-analyse voorkomt onnodig testen en tijdverlies.

CFD-analyse

Om gas- en vloeistofstromen te simuleren, voert High Tech Alliance een CFD-analyse uit. CFD staat voor Computational Fluid Dynamics. Het is een methode die uitermate geschikt is om via een computersimulatie gas- en vloeistofstroming te visualiseren en het effect ervan zichtbaar te maken. Ook thermische analyses voor verwarmen en koelen behoren tot de mogelijkheden. Dit maakt een CFD analyse een aantrekkelijk instrument om vroegtijdig tijdens het ontwerpproces in te zetten. Door in een virtuele omgeving de prestaties te beoordelen voorkom je een kostbaar trial en error proces.

Ontwerpoptimalisatie

Op basis van een eerste simulatie maken wij een inschatting waar er winst te behalen is. High Tech Alliance heeft veel ervaring met ontwerpoptimalisatie door middel van simulatie zoals FEM en CFD. Wij bieden de juiste ondersteuning om het machine of productontwerp voor de klant te optimaliseren.

De mogelijkheden

Verhoog de kwaliteit van jouw product of machine en minimaliseer kosten met behulp van simulaties en analysis. Meer informatie