Diensten High Tech Alliance

High Tech Alliance is werkzaam in verschillende sectoren van de industrie. Onze voorkeur gaat uit naar projecten welke een positieve bijdrage leveren aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.

Zo realiseren wij technische producten en machinebouw oplossingen binnen uiteenlopende sectoren als:

  • Zorg & Welzijn
  • Farmaceutische industrie
  • On & Offshore
  • Energie
  • Waterbehandeling
  • Agro-industrie
  • Voedingsmiddelen
  • Mobiliteit
  • Semicon
  • Precisietechnologie

Consultancy & Innovatiecheck

High Tech Alliance beperkt zich niet enkel tot de realisatie van technische oplossingen, we gaan veel verder dan de techniek, dit begint al ver voor het ontwerp. In de voorbereidende fase laten we je kennismaken met de kracht van onze integrale aanpak. Waar nodig duiken we diep de processen in: we analyseren kansen, toetsen wensen en vergelijken mogelijkheden. Vervolgens maken we een vertaalslag naar efficiënte oplossingen. Dit analyseren gebeurt door het in kaart brengen van de huidige bedrijfs- en productieprocessen. Welke rendements-, kwaliteits-, milieu of snelheidsverbeteringen zijn er te behalen bij machines, producten en processen? Belangrijk is, de juiste aanpak bij het omzetten van een idee in een succesvolle innovatie, High Tech Alliance biedt advies en ondersteuning bij dergelijke innovatietrajecten.

Naast consultancy biedt High Tech Alliance een innovatiecheck. Dit is een procedure die we samen met de klant doorlopen. Met deze werkwijze achterhalen we of en waar winst te behalen is binnen het productieproces of met een product. Wanneer daar interessante onderwerpen uit voort komen, stellen we een business case op. Zo weet je als klant heel vroeg in het innovatietraject wat de kosten zijn, wat het oplevert en wat de terugverdientijd van de investering is.

Brainstorming & Conceptontwikkeling

Vanuit technisch oogpunt analyseren we de probleemstelling. Deze zetten we graag om naar een doelgerichte oplossing. In dit proces is brainstorming en conceptontwikkeling dan ook een belangrijke factor. Het concept vormt namelijk de fundamentele basis voor het verdere project.

Machinebouw en speciaalmachines

Met een gestructureerde projectaanpak, ontwikkelen en onderzoeken wij de conceptkeuzes die aansluiten bij jouw wensen, productieproces, de gestelde eisen en met een optimale Return on Investment (ROI). Wij inventariseren de risico's en bewijzen het werkingsprincipes met proefopstellingen zodat de risico's worden afgebouwd tot een beheersbaar niveau. Onze engineers leveren innovatieve oplossingen voor technische problemen en voorzien jou van strategisch en duurzaam advies. Zo zorgen we voor kostenbeheersing en minimaliseren we de risico’s - in beider belang.

Engineering

Wanneer een machine, product of gereedschap voor een specifieke functie nodig is, ontwikkelt High Tech Alliance dit speciaal voor deze toepassing. Wij hebben alle nodige expertise en technologieën in huis om jouw wens te vertalen in een concept en vervolgens uit te werken tot een machine of product. Voor ontwikkeling, engineering, prototype en productie, ben je bij High Tech Alliance aan het juiste adres. Door onze eigen engineeringsafdeling worden creatieve ideeën omgezet naar realistische machines of bruikbare productontwerpen. Bij High Tech Alliance is de ontwikkeling en het construeren van complexe productiesystemen en technische producten, dankzij moderne 3D CAD-ontwerp- en simulatie software in goede handen. De realisatie van het project voeren we uit op basis van duidelijke eisen en een vastgesteld concept.

Manufacturing

Onze kracht ligt in het ontwikkelen van technische producten en machines voor het oplossen van productieproblemen. Na het analyseren van het probleem, bedenken we een creatieve oplossing en vertalen deze in een werkbaar ontwerp. De fabricage van testopstellingen, proto-types en enkelvoudige machineonderdelen wordt uitgevoerd in onze eigen werkplaats aan de hand van de specificaties en tekeningen.
Sterk zijn we tevens in de productie en assemblage van producten en modules welke zowel in grote als kleine volumes gerealiseerd moeten worden.
Voor deze seriematige volume-productie en assemblage hebben wij twee mogelijkheden: enerzijds door het inschakelen van ons gespecialiseerd internationaal netwerk van leveranciers en productiebedrijven of anderzijds door interne productie bij High Tech Alliance met een hiervoor speciaal ingerichte flexibele productiecel. Met dergelijke productiecel is het mogelijk on-demand of 24/7 te produceren, in-line product controle uit te voeren en hierdoor product en productiekwaliteit te borgen. In principe is op het gebied van productie en assemblage, alles mogelijk.

Hoogste efficiency, maximale flexibiliteit bij laagste milieubelasting.

Supply Chain Management

Een goede samenwerking is van essentieel belang. De wens van de klant nemen wij als uitgangspunt. Dit betekent dat we processen zo inrichten dat deze strategische en commerciële doelstellingen ondersteunen. Hieronder vallen de inkoop, planning en verwerving van standaard componenten en de uitbesteding van machineonderdelen in ons internationale netwerk van gespecialiseerde toeleveranciers.

Assembley & Testing

Voordat we de productiemachine op locatie bij de klant installeren, bouwen we deze eerst op in onze eigen werkplaats en stellen deze af. Hierna testen onze engineers zeer grondig alle machinefuncties in combinatie met de besturing. Hier komt werktuigbouwkunde, elektro- en besturingstechniek geïntegreerd samen tot een hightech totaaloplossing.

Installatie productiemachines

Medewerkers van High Tech Alliance komen de productiemachine installeren en stellen deze in bedrijf. Daarmee bieden wij de klant maximale ontzorging en een turn-key levering. Wij zorgen voor de machine, apparaat of installatie op maat waarmee onze klant een aanzienlijk beter bedrijfsresultaat kan realiseren. Naast machinebouw analyseren wij eveneens huidige processen. Waar zitten de knelpunten en wat moet er aangepast worden om meer rendement te behalen? Kortom: High Tech Alliance biedt de mechatronische oplossing die nodig is, van conceptontwikkeling tot turn-key machine.

Commissioning

Nadat de machine bij High Tech Alliance is geassembleerd en grondig getest, wordt deze vervoerd naar de productielocatie van de klant. Hier zetten we de machine op de juiste plaats en sluiten deze definitief aan voor productie. Opnieuw controleren we samen of de machine voldoet aan de eisen die vooraf gesteld zijn, zoals functionaliteit, kwaliteit, snelheid.

Deel jouw uitdaging

Service & Onderhoud

Periodiek onderhoud en controles zijn noodzakelijk aangezien de machine intensief gebruikt wordt. Met preventief onderhoud voorkomt High Tech Alliance problemen tijdens het productieproces van jouw machine. Dankzij slimme sensoren in de machine of installatie wordt de conditie van de machine geregistreerd. Zo wordt correctief onderhoud, predictive maintenance (voorspelbaar onderhoud). Dit maakt het voor High Tech Alliance mogelijk om nog beter service en onderhoud te verlenen, gericht op het voorkomen én beperken van machine-stilstand.